leila logo
leila logo
mapa mapa
Leila is a record and book shop, art shop, gallery and venue for various cultural and artistic events (especially the promotion of young and less-known local artists), opened in July 2012 in Belgrade. Caffe & Bar inside!
Леила је продавница грамофонских плоча, књига и уметничких предмета, галерија и место промоција разних културних и уметничких делатности (пре свега млађих и неафирмисаних локалних уметника), отворена током јула 2012. године у Београду. 
У оквиру продавнице/галерије ради и Кафе-бар.